Tento projekt vznikl na základě osobních zkušeností jak vrcholových sportovců, tak i lidí, kteří se ve sportovním prostředí pohybují.
Vrcholový sport v dnešní podobě je o podávání výkonů na hranici vlastních možností každého sportovce. Je to o dokonale poskládané mozaice všeho, co může sportovce nějakým způsobem ovlivňovat. Jen tak má sportovec šanci uspět.
O sportovce je zpravidla dobře postaráno po stránce výkonnostní, tedy ve všem co se týká fyzické kondice, technické přípravy, regenerace, výživy a případně v dalších specifických oblastech, které bezprostředně souvisí s výkonem. Tím ale většinou veškerá péče o sportovce končí.
Neméně významná je ale i osobní stránka života sportovce. Nejen že zásadně dokáže ovlivňovat jeho aktuální výkonnost, ale zároveň také určuje, jak sportovec prožívá a prožije celý svůj život.