CÍL PROJEKTU

O čem sportovci moc nemluví aneb skrytá tvář sportovní kariéry.
Tento projekt vznikl na základě osobních zkušeností jak vrcholových sportovců, tak i lidí, kteří se ve sportovním prostředí pohybují.
Reagujeme na současný stav, kdy je o sportovce zpravidla dobře postaráno po stránce výkonnostní, tedy ve všem, co se týká fyzické kondice, technické přípravy, regenerace, výživy a případně v dalších specifických oblastech, které bezprostředně souvisí s výkonem. Tím ale většinou veškerá péče o sportovce končí. Řeší se jen jedna strana osobnosti sportovce zaměřená na výkonnost a dosažení úspěchu. Je zde ale druhá, neméně významná soukromá stránka péče o sportovce. Ta je důležitá nejen z pohledu pozitivního vlivu na výkonnost, ale také jak sportovec prožívá a prožije celý svůj život. Jsou to myšlenky a podněty, které sportovce ovlivňují během jeho sportovní kariéry a mají významný vliv na jeho aktuální výkonnost. Ta úzce souvisí s maximální motivací, osobní pohodou a "čistou hlavou". Jen tak lze podávat maximální výkony. Zaměřujeme se tak na podstatné oblasti osobního života sportovce. Řešíme se sportovci možnosti jejich budoucího uplatnění, tzv "duální kariéru", komplexní profesionální péči v rámci jejich osobních financí, přípravu na sportovní rentu, podporu v oblasti řešení bydlení a i v oblasti psychologické podpory a motivačního koučingu.