Lenka Trkalová

Celý svůj život tíhnu ke sportu a spravedlnosti. Řídím se principy Kalokagathia. Nejprve jsem se věnovala vrcholovému sportu, následně komplexně a naplno advokacii. Nyní se specializuji na sport v jeho rekreační formě a advokacii vykonávám formou specializace a spolupráce se specialisty napříč různými obory. V obojím uplatňuji svou lásku ke kreativitě, touhu po dokonalém výsledku a radost z kvalitně odvedené práce. Vedle toho spolupracuji na vývoji SW pro právníky. Současně jsem založila vzdělávací projekt TeachPoint zaměřený na sebeřízení a distanční vzdělávání, protože mě baví podporovat přirozenou touhu dětí po vědění.

Jak ve sportu, tak v profesním životě jsem zažila spousty pádů a vzestupů, potkala mnoho lidí různých charakterů. Naučila jsem se úspěch přijímat s pokorou, z chyb se poučit a že cesta je cíl. Patrně díky těmto principům (pokora, spolehlivost, férovost, mravnost a cílevědomost) jsem svého cíle pokaždé dosáhla. Stejný přístup uplatňuji i ve vztahu ke klientům.

Pomáhám s řešením právních otázek zejména v oblasti zakládání společností, práva nemovitostí, rodinného práva. Současně pomáhám nalézt vhodnou formu a podmínky pro seberozvoj a vzdělávání. Ráda propojuji lidi a věřím, že když člověk porozumí sobě, díky tomu porozumí i ostatním lidem a svým dětem.

Motto:

"Zlomte řetězy vlastního myšlení a zlomí se řetězy Vašeho těla"

Mohu Vám pomoci se zajištěním:

  • kompletního právního servisu souvisejícím se zakládáním společností,
  • kompletního právního servisu souvisejícím se změnami ve společnostech;
  • kompletního právního servisu v oblasti nemovitostí, tzn. smlouvy na převody nemovitostí, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení služebností, nájemní smlouvy apod.,
  • kompletního právního servisu souvisejícím s vyhotovováním občanskoprávních smluv,
  • kompletního právního servisu souvisejícím s vyhotovováním pracovních smluv a dohod o odpovědnosti,
  • kompletního právního servisu v oblasti rodinného práva

Dále:

  • individuální i skupinové lekce jógy
  • individuální i skupinové lekce všeobecné kondiční přípravy

Odkazy na projekty: