PRO KOHO TO DĚLÁME?

Projekt je určen profesionálním i amatérským sportovců.


CO JE NAŠÍM CÍLEM?

Cílem projektu "Sportovní kariéra" je sportovcům pomoci v oblastech, které mohou významně ovlivňovat jejich výkonnost a zároveň přinést jistotu do jejich osobního života, jak během sportovní kariéry, tak i po jejím konci.


NABÍZÍME POMOC A ROZVOJ V TĚCHTO SMĚRECH


Duální kariéra - příprava na budoucí kariéru 

- poradenství a pomoc pro zvýšení možností pracovního uplatnění sportovců po konci kariéry

- možnosti podnikání

- vzdělávací program zaměřený na komunikaci, prezentační a obchodní dovednosti, řízení a vedení lidí - získání praxe se zaměřením na využitelnost získaných znalostí a dovedností na trhu práce

- mediální trénink


Studium na zahraničních univerzitách - sportovní stipendium

- optimalizace spojení sportu a studia směrem k navazující kariéře

- možnosti uplatnění pro studenty se sportem v USA / Kanadě / Evropě

- možnosti uplatnění pro pomocné trenéry se sportem v USA

- příprava profesionální angličtiny


Psychologie a psychoterapie

- pomoc při řešení osobních problémů - osobní a vztahová problematika

- syndrom vyhoření a předčasné ukončení kariéry

- vliv na výkonnost sportovce


Osobní finance

- specifika osobních financí u profesionálních a amatérských sportovců 

- jak se správně pojistit a proč, financování bydlení, základní pravidla investování, využití státních podpor, příprava na sportovní rentu - vytvoření pasivního příjmu na konec kariéry

- nezávislá individuální poradna - audit smluv vč. porovnání s aktuální nabídkou na trhu, finanční analýza, vytvoření individuálního finančního plánu

- kompletní správa osobních financí pro sportovce a členy realizačních týmů ZDARMA


Účetnictví a daňové poradenství

- vedení účetnictví a zhotovení všech typů daňových přiznání 

- optimalizace daňového základu

- daňové poradenství


Právní poradna

zajištění kompletního právního servisu souvisejícím

-  s vyhotovováním občanskoprávních smluv

- s vyhotovováním pracovních smluv a dohod o odpovědnosti

- s oblastí rodinného práva

- se zakládáním společností a změnami ve společnostech

- s oblastí nemovitostí, tzn. smlouvy na převody nemovitostí, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy apod..


Přednostní zdravotní péče

- urgentní a kompletní zajištění a zorganizování řešení vašeho zdravotního problému

- vyšetření u specialistů s minimální čekací dobou

- kompletní portfolio lékařů

- příprava veškeré dokumentace pro pojišťovnu při pojistném plnění z vašeho pojištění


MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

- skupinové semináře/ přednášky/ workshopy

- individuální konzultace


Skupinový seminář

- standardní seminář zahrnující všechna témata, časový rozsah cca 1,5h

- individuální seminář sestavený dle požadavků (tématicky i časově)

- při účasti 20 a více osob lze zajistit hosta, současného nebo bývalého vrcholového sportovce - seminář je pak částečně formou besedy na daná témata


Individuální konzultace

- úvodní konzultace (osobně, online, telefonicky) - ZDARMA

- individuální konzultace s našimi odborníky dle potřeb sportovce

- následná péče a spolupráce


Cena seminářů dohodou.

Odborné konzultace dle sazeb konzultantů se slevou v rámci projektu Sportovní kariéra.


Spolupracujeme se sportovními svazy, kluby, organizacemi, týmy i jednotlivci formou přednášek, seminářů, workshopů a individuálních konzultací.