Michal Chytrý

Jsem absolventem Technické univerzity v Liberci oborů Řízení výroby a Inovační inženýrství. Po ukončení studia jsem pracoval jako konstruktér obráběcích strojů. Zároveň jsem v roce 2012 začal podnikat. V roce 2019 jsem založil vlastní výrobu a internetový obchod se zaměřením na fyzioterapeutické pomůcky a speciální dětské hračky. Většina těchto výrobků je chráněna v ČR užitným vzorem.

Narozen: 15.5.1986 v Mladé Boleslavi

Vzdělání: Střední průmyslová škola Mladá Boleslav 2001-2005

                Technická univerzita v Liberci 2005 - 2011